درباره سیوان

سیوان چیست؟

سیوان راهی برای آموزش آنلاین مباحث مختلف است.این آموزش از طریق برنامه های مختلف ارتباطی آنلاین بوده و انتخاب برنامه بر عهده خود مخاطبین است.

هدف سیوان  چیست؟

امروزه با گسترش برنامه های آنلاین و افزایش روش های مختلف ,آموزش تبدیل به نوعی تجارت شده است و اعتماد بین مدرس و دانشجو از بین رفته است .هدف سیوان ایجاد یک روش آموزشی آسان؛ارزان؛مطابق خواسته دانش آموز و همراه با مشورت و همکاری است.

سیوان چه خدماتی را فراهم میکند؟

سیوان در حال گسترش است و هدفش آموزش تمام مباحثی است که با روش آموزش آنلاین قابل تدریس باشد.

جهت بررسی زمینه های فعالیت به صفحه اول مراجعه کنید.

چگونه میتوان به سیوان اعتماد کرد؟

اعضای تیم سیوان تجربه تدریس آنلاین را دارند و هدفشان رسیدن به بهترین سطح کیفیت در آموزش است.

پس از مطالعه مطالب مربوط به کلاس ها در صورت وجود هرگونه سوال با شماره تلفن ها تماس بگیرید.سوالات شما به طور کامل و با صداقت تمام پاسخ داده خواهند شد.

گروه آموزشی سیوان در یک نگاه