روش ثبت نام

نحوه ثبت نام:

کلاس مورد نظر خود را انتخاب کنید.

در صورت نیاز به تعیین سطح با استفاده از لینک موجود در صفحه مربوطه تعیین سطح شوید. اگر لینکی وجود ندارد به این معنی است که تعیین سطح لازم نیست.

با شماره زیر تماس بگیرید تا به مدرس خود ارجاع داده شوید :

00989125143981

Telegram: civaan