کلاسهای موسیقی

در تمامی کلاس های موسیقی تعیین سطح توسط استاد و انجام تست تعیین می شود.

تمرینات در دوره مبتدی هر هفته توسط استاد و پس از رسیدن به توانایی و تسلط نسبی توسط کتاب های آموزشی انجام می پذیرد.

برگزاری کلاس ها به صورت دادن تمرین و نت برای هر هفته ,ویدیو برای انجام تمرین عملی و فایل صوتی تمرین نیز هر هفته در اختیار دانش جویان قرار میگیرد و همچنین ارائه تکالیف و تمارین هر هفته نیز هم به صورت ویدیویی کادر بسته از ساز برای تصحیح و رفع اشکال نحوه ی استایل و نواختن و همچنین فایل صوتی می باشد.کلاس ها هم به صورت خصوصی و هم به صورت گروهی برگزار می شود.زمان بر قراری کلاس یک ساعت در روز تعیین شده است به این صورت که استاد پس از تحویل گرفتن تمارین و ارائه درس جدید آماده پاسخ گویی به دانش جو ها به صورت آنلاین می باشد.


دوره های موجود :

آموزش دف

با هماهنگی استاد


آموزش گیتار

با هماهنگی استاد


آموزش سنتور

با هماهنگی استاد


آموزش تار

با هماهنگی استاد


آموزش تنبک

با هماهنگی استاد