اقیانوس شناسی

به دنیای پر رمز و راز اقیانوسها خوش آمدین

همه ما دنیای اطرافمون را تا حدودی میشناسیم،خب ما بر روی خشکی زندگی می کنیم و آشنایی ما در همین حد می باشد. اینجا قرار بر این است دنیای اقیانوس ها را بشناسیم و با تمام شرایط محیطی و جانوران و گیاهان آن آشنا بشیم تا بتوانیم دیدگاه جدیدی نسبت به جهان هستی بدست آوریم.

انواع کلاسها:

  • اقیانوس شناسی برای کودکان و نوجوانان علاقه مند
  • اقیانوس شناسی برای دانشجویان بر اساس رفرنس علمی
  • اقیانوس شناسی و نکات جالب آن برای بزرگسالان

aaaaaa